Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 25495 Pani Poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca 2018 r. Minister Jacek Czaputowicz spotkał się z posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Jurkiem, który przedstawił projekt Konwencji o Prawach Rodziny. Minister z zainteresowaniem przyjął projekt wskazując, że mógłby on stanowić ważny instrument prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw rodziny i jej członków.
Odnosząc się do pytania o możliwość poparcia projektu przez Ministerstwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z przyjętą procedurą przedstawiony projekt Konwencji powinien być przede wszystkim przedmiotem analizy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, właściwym merytorycznie ze względu na jego problematykę oraz w innych zainteresowanych resortach, w tym w MSZ. W trakcie ewentualnych konsultacji z partnerami zagranicznymi MSZ udzieli niezbędnego wsparcia dyplomatycznego.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację Anny Sobeckiej

 

Mr. Marek Kuchciński
Speaker of the Sejm
of the Republic of Poland
Dear Speaker,

In response to the question ref. 25495, submitted by MP Anna Sobecka concerning the draft international Convention of the Rights of the Family, we kindly inform that on 31 July 2018, Polish Minister of Foreign Affairs, Jacek Czaputowicz, held a meeting with the Member of the European Parliament, Marek Jurek who made a presentation of the said draft. The Minister welcomed with interest this piece of legislation, seeing it as a prospective major international law instrument for the protection of the rights of the family and its members.
Referring to the question regarding the Ministry’s potential support for the draft, we kindly inform that in accordance with the established procedure, the draft Convention should be in the first place submitted for analysis to the Ministry of Family, Labor and Social Policy – competent in the case considering the subject matter of the legislation, and to other ministries concerned, including the Ministry of Foreign Affairs. In the course of any consultations with foreign partners, the Ministry will provide all necessary diplomatic assistance.

Sincerely yours,
p.p. of the Minister of Foreign Affairs,
Piotr Wawrzyniak,
Under-Secretary of State

Minister of Foreign Affairs Response

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.