Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 25495 Pani Poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca 2018 r. Minister Jacek Czaputowicz spotkał się z posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Jurkiem, który przedstawił projekt Konwencji o Prawach Rodziny. Minister z zainteresowaniem przyjął projekt wskazując, że mógłby on stanowić ważny instrument prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw rodziny i jej członków.
Odnosząc się do pytania o możliwość poparcia projektu przez Ministerstwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z przyjętą procedurą przedstawiony projekt Konwencji powinien być przede wszystkim przedmiotem analizy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, właściwym merytorycznie ze względu na jego problematykę oraz w innych zainteresowanych resortach, w tym w MSZ. W trakcie ewentualnych konsultacji z partnerami zagranicznymi MSZ udzieli niezbędnego wsparcia dyplomatycznego.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację Anny Sobeckiej

 

Mr. Marek Kuchciński
Speaker of the Sejm
of the Republic of Poland
Dear Speaker,

In response to the question ref. 25495, submitted by MP Anna Sobecka concerning the draft international Convention of the Rights of the Family, we kindly inform that on 31 July 2018, Polish Minister of Foreign Affairs, Jacek Czaputowicz, held a meeting with the Member of the European Parliament, Marek Jurek who made a presentation of the said draft. The Minister welcomed with interest this piece of legislation, seeing it as a prospective major international law instrument for the protection of the rights of the family and its members.
Referring to the question regarding the Ministry’s potential support for the draft, we kindly inform that in accordance with the established procedure, the draft Convention should be in the first place submitted for analysis to the Ministry of Family, Labor and Social Policy – competent in the case considering the subject matter of the legislation, and to other ministries concerned, including the Ministry of Foreign Affairs. In the course of any consultations with foreign partners, the Ministry will provide all necessary diplomatic assistance.

Sincerely yours,
p.p. of the Minister of Foreign Affairs,
Piotr Wawrzyniak,
Under-Secretary of State

Minister of Foreign Affairs Response

We wtorek, 31 lipca br. Marek Jurek, inicjator Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. W spotkaniu wzięli również udział: Lidia Sankowska-Grabczuk (Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego) i Tymoteusz Zych (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

 

Przedstawiciele inicjatywy przedstawili ministrowi racje i proponowane działania na rzecz zawarcia Konwencji. Minister przekazał swoje sugestie dotyczące podjętych prac. Autorzy projektu zapewnili o gotowości swoich środowisk do udzielenia rządowi wszelkiego wsparcia, zarówno w zakresie przygotowania ostatecznego tekstu projektu, jak i promocji Konwencji na forum międzynarodowym. W najbliższym czasie inicjatorzy projektu zamierzają się spotkać z wicepremier Szydło i minister Rafalską.

– Wszelkie projekty międzynarodowe, które wzmacniają rolę rodziny, rolę wartości konserwatywnych, tradycyjnych, to jest dobry kierunek. Musimy szukać sojuszników w Europie i Ameryce – powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki w poniedziałkowym programie (23.07.2018) „TweetUp Republika” na antenie TV Republika, zapytany o projekt Konwencji Praw Rodziny. Zauważył, że takich sojuszników można znaleźć nawet w krajach dość egzotycznych.

– Gratulacje dla mojego polskiego kolegi Marka Jurka, który opracował międzynarodową Konwencję Praw Rodziny, opartą na związku mężczyzny i kobiety. Odrzućmy ideologię gender, która podważa podstawową komórkę społeczeństwa, niezbędną do rozwoju dzieci – stwierdziła za pośrednictwem mediów społecznościowych francuska poseł do Parlamentu Europejskiego, Marie-Christine Arnautu, relacjonując prezentację tego dokumentu w Brukseli. W podobnym tonie wyraziła się poseł

Mylène Troszczynski, która określiła Konwencję Praw Rodziny „wspaniałym projektem”.

We wtorek 10 lipca w Parlamencie Europejskim w Brukseli zaprezentowano projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. W konferencji wzięli udział: Marek Jurek (europoseł, Prawica Rzeczypospolitej), Branislav Škripek (prezes i europoseł Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego), dr Tymoteusz Zych (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris), Karina Walinowicz (Konfederacja Kobiet RP).

Jutro o godzinie 12.00 w Parlamencie Europejskim (pokój PHS 0A50) odbędzie się prezentacja projektu międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. W wydarzeniu wezmą udział: Marek Jurek (europoseł, Prawica Rzeczypospolitej), Branislav Škripek (prezes i europoseł Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego), dr Tymoteusz Zych (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris), Karina Walinowicz (Konfederacja Kobiet RP).

W piątek 15 czerwca 2018 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zaprezentowano projekt międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, powstałej z inicjatywy z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, Marka Jurka. Tekst przygotowali prawnicy z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

– Jestem przekonany, że prezentujemy dzisiaj bardzo ważny projekt dokumentu, który chcielibyśmy, żeby jak najszybciej stał się oficjalnym stanowiskiem Rzeczpospolitej, dlatego że Polska musi mieć jasny, klarowny przekaz na forum międzynarodowym, wyrażający wartości, których bronimy i zasady ładu społecznego, które uważamy za gwarantujące wolność, dobro wspólne, wszystkie dobra społeczne, które Polska chce chronić w swoim życiu – podkreślił Marek Jurek i zapowiedział, że do końca tego miesiąca z projektem zostaną zapoznani przedstawiciele władz RP. Inicjatorzy Konwencji chcieliby na temat tej inicjatywy rozmawiać m. in. z premierem Morawieckim czy wicepremier Szydło.

W konferencji wzięli udział: Marek Jurek (prezes i europoseł Prawicy Rzeczypospolitej), Lidia Sankowska-Grabczuk (Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego), dr Tymoteusz Zych (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) i Karina Walinowicz (Konfederacja Kobiet RP).

Konwencja Praw Rodziny powstała z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, Marka Jurka i przygotowana przez ekspertów Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest pierwszym na świecie aktem prawa międzynarodowego, która kompleksowo ujmuje prawa rodzin, w tym prawa rodziców, małżonków oraz ich dzieci. Rozwiązania przyjęte w Konwencji stanowią odpowiedź na współczesne problemy i zagrożenia, z którymi od wielu lat zmagają się liczne rodziny. Chodzi przede wszystkim o dyskryminację małżeństw i rodzin wielodzietnych, nasilającą się propagandę przedstawiająca rodziny jako źródła patologii i przemocy, kwestionowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wykorzystywanie instytucji publicznych do indoktrynacji ideologicznej małoletnich, promowanie patologicznych form współżycia społecznego takich jak związki homoseksualne, eskalacja ideologii gender zacierającej naturalne różnice między płciami, brak szacunku dla godności ludzi na najwcześniejszym etapie ich życia czy utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia.

Prezentacja projektu międzynarodowej Konwencji Praw RodzinyInstytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Prawica Rzeczypospolitej Marek Jurek Chrześcijański Kongres Społeczny Instytut Ordo Caritatis#rodzina #prawa #konwencja

Opublikowany przez Centrum Prasowe PAP Piątek, 15 czerwca 2018