Wpisy

W Warszawie przedstawiciele licznych międzynarodowych organizacji społecznych podpisali deklarację dotyczącą poparcia projektu Konwencji Praw Rodziny. Dokument jest odpowiedzią na Konwencję Stambulską, która promuje ideologię gender.

Deklaracja jest owocem obrad pierwszej Roboczej Konferencji o Konwencji Praw Rodziny, które odbyły się w Warszawie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji społecznych i eksperckich z kilkunastu krajów oraz reprezentanci Kościoła Katolickiego z Łotwy i Polski, Kościoła Baptystów RP, norweskiej wspólnoty zielonoświątkowej Kristen Koalisjon Norge i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na kończącym spotkanie briefingu przedstawili oni międzynarodową Deklarację Poparcia dla Konwencji Praw Rodziny. Eksperci w dokumencie podkreślają wartość rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. Zwracają także uwagę na zagrożenia wynikające z podważania naturalnego pojęcia rodziny. Wzywają również władze państw do prowadzenia polityki chroniącej rodzinę i do wypowiedzenia traktatów międzynarodowych uderzających w dobro rodziny.

„Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie praw rodziny jest najlepszą drogą i najskuteczniejszym sposobem dla zapewnienia fizycznego, psychicznego, moralnego, duchowego i społecznego dobrostanu jednostki i wszystkich ludzkich wspólnot. Rodzina oparta na małżeństwie jest źródłem nowego życia, środowiskiem chroniącym pełny i harmonijny rozwój osobowości dziecka oraz jest pierwszą i najważniejszą szkołą wartości dla wychowujących się w niej dzieci” – czytamy w treści deklaracji.

Deklarację podpisali:

– Imre Balashazy (Węgry – Family Science Alliance)

– Tomislav Cunovic (Chorwacja – Vice President Vigilare Foundation)

– Gyõzõ Czettele (Węgry – European Family Science Society)

– Dragan Dagić (Bośnia i Hercegowina – Foundation For Life)

– Jan Gregor (Czechy – Aliance pro rodinu)

– Marek Jurek (Polska – Prawica Rzeczypospolitej)

– Joanna Krupska (Polska – Związek Dużych Rodzin 3Plus)

– Jerzy Kwaśniewski (Polska – Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

– Marian Piłka (Polska – Prawica Rzeczypospolitej)

– Kazimierz Przeszowski (Polska – Centrum Życia i Rodziny)

– Grégor Puppinck (Wielka Brytania – European Centre for Law and Justice)

– Andrej Ralbovsky (Słowacja – Nadácia Slovakia Christiana)

– Abp Zbigniew Stankiewicz (Łotwa – katolicki Metropolita Ryski)

– Aleksander Stralcou-Karwacki (Białoruś – Pro Baltia Christiana et Latina Foedus)

– Jan–Aage Torp (Norwegia – Kristen Koalisjon Norge)

– Pavel Vilcek (Słowenia – Slovensky Dohour za Rodinu)

– Varoo Vooglaid (Estonia – Foundation for the Protection of Family and Tradition)

– Mateusz Wichary (Polska – Kościół Baptystów RP)

– Tymoteusz Zych (Polska – Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

2 lutego 2019 Marek Jurek prezentował projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Poseł Prawicy Rzeczypospolitej przyjechał do Zagrzebia z inicjatywy i na zaproszenie konserwatywnej chorwackiej partii Hrast i jej lidera Ladislava Ilčića. Gospodarze przygotowali chorwackie tłumaczenie projekty. Zagrzeb to kolejne miasto po Paryżu, Lyonie, Brukseli, Budapeszcie i Rolduc w Holandii gdzie Marszałek Marek Jurek prezentuje inicjatywę Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która powinna zastąpić genderową Konwencję Stambulską.

W piątek, 23 listopada, poseł do PE Marek Jurek, inicjator Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, spotkał się z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. W spotkaniu wzięła również udział Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Prawicy Rzeczypospolitej.

Przedstawiciele inicjatywy zaprezentowali pani minister racje i proponowane działania na rzecz zawarcia Konwencji, w szczególności zwracając uwagę na fakty polityczne i społeczne budujące koniunkturę dla tej inicjatywy. Marszałek Marek Jurek po raz kolejny podniósł także potrzebę natychmiastowego wypowiedzenia szkodliwej Konwencji Stambulskiej, szczególnie w sytuacji gdy osiem państw Unii Europejskiej (głównie z naszego regionu) nadal jej nie ratyfikowało, a Bułgaria uznała za ją wręcz za niezgodną z konstytucyjnymi gwarancjami praw rodziny.

Inicjatorzy konwencji zapewnili o gotowości udzielenia rządowi wszelkiego wsparcia w zakresie przygotowania ostatecznego tekstu projektu Konwencji Praw Rodziny, jak i dalszej jej promocji na forum międzynarodowym.

„Tęczowy Piątek” to kolejny sygnał ostrzegawczy przed rozszerzającą się w polskich szkołach „rewolucją gender” – twierdzi marszałek Marek Jurek, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem władze powinny jak najszybciej wypowiedzieć Konwencję Stambulską, tworzącą zamęt pojęciowy w obowiązujących w Polsce normach wychowawczych i prawnych.

Czytaj więcej…

– Skoro władze nie skorzystały z rocznicy wyboru Jana Pawła II ani z Dnia Praw Rodziny, aby wypowiedzieć konwencję stambulską – „tęczowy piątek” jest dobrą okazją. Czas bronić nasze szkoły przed rewolucją genderową – napisał na Twitterze Marek Jurek.

Czytaj więcej…